Snelheid beperking

Rotondes

Verkeersdrempels

Kruispuntplateaus

Verkeerseilanden

Inrichting woonerven

Verkeersdrempels

Verkeersdrempels zorgen voor extra verkeersveiligheid. Vooral in woonerven en kinderrijke woonwijken zijn drempels onmisbaar. Een goede zichtbaarheid van verkeersdrempels is essentieel. Hiermee wordt de verkeersdeelnemer tijdig gewaarschuwd om snelheid te minderen.

Verkeersveilige rotondes

Veel kruisende wegen in Nederland veranderen in rotondes. De grootste voordelen daarvan zijn de betere doorstroming van het verkeer en afname van het aantal verkeersongevallen. Bij voorkeur voeren we werkzaamheden aan rotondes uit buiten de verkeersstroom om. Door een kleine omleiding ondervindt de verkeersstroom minimale hinder en verlopen de werkzaamheden zo veilig mogelijk.

Menu