Grondwerk als belangrijke basis

Gedegen grondwerk en een stabiele riolering vormen de basis van een succesvol bouwplan. Vanzelfsprekend, alledaags en tóch heel bijzonder. Zelden staat iemand stil bij wat er allemaal onder het oppervlakte heeft plaatsgevonden. Toch is het minst zichtbare werk wel vaak het belangrijkste. Letterlijk en figuurlijk vormt grondwerk de basis. Het fundament is van cruciaal belang bij elk infrastructuurproject.

Eervol (grond)werk

Eervol lijkt al dat grondwerk in het eerste opzicht niet. Pas wanneer bovengronds alles gerealiseerd is, komt de golf complimenten op gang. Toch zijn onze medewerkers vanaf het allereerste moment gedreven, betrokken en professioneel. Zij maken het verschil en juist met hen hebben we bij onze opdrachtgevers – van (semi)overheid tot bedrijfsleven – inmiddels een grote staat van dienst opgebouwd.

Met oog voor milieu en veiligheid

Naast het reguliere graaf- en grondwerk – in stedelijke gebieden vaak complex vanwege de aanwezigheid van een grote verscheidenheid aan kabels en leidingen – is Van Raaijen Infrastructuur ook thuis in het snel en verantwoord afgraven, zeven, afvoeren en saneren van vervuilde grond. Uiteraard nemen we daarbij alle milieu- en veiligheidstechnische aspecten in acht. Door onze kennis te koppelen aan een efficiënte werkwijze bereiken we de meest duurzame resultaten.

Menu