Garanties voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

Wij gaan op een bewuste en verantwoorde manier om met mensen, milieu, energie en grondstoffen. We streven naar optimale arbeidsomstandigheden door gezondheids- en veiligheidsrisico’s tot het haalbare minimum te beperken. Hieronder leest u meer over onze certificeringen waarmee we de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid waarborgen. Ook leest u meer over ons duurzaamheidsbeleid.

VCA**(2017/6.0)

VCA** staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Vanuit onze VCA certificering werken we met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wij merken dat steeds meer opdrachtgevers een VCA-
bedrijfscertificaat eisen.

Doordat we de mogelijke risico’s in kaart hebben zijn, verkleinen we de kans op een ongeval. We informeren medewerkers structureel en we inspecteren geregeld onze werkplekken, machines envpersoonlijke beschermingsmiddelen. Hiermee verkleinen we de kans op een ongeval.

Veiligheid is al vele jaren een belangrijk gespreksonderwerp. Wij hebben de veiligheids- en bedrijfsregels vastgelegd zodat we ze kunnen overbrengen en bespreken. Met periodieke inspecties op de werkvloer creëren we bewustzijn en alertheid bij al onze medewerkers.

Safety Culture Ladder

Met de Safety Culture Ladder stimuleren we het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Ons doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties en daarmee het aantal incidenten zoals verzuim en schadegevallen.

Een essentiële factor is het stimuleren van (zelf)bewustzijn aan ieders eigen bijdrage aan veilig werken. Dit heeft vooral te maken met houding, gedrag en cultuur. We streven naar het creëren van een veilige omgeving waarbij onze medewerkers zich durven te uiten en elkaar durven aan te spreken als er sprake is van een minder veilige situatie.

Het hanteren van de Safety Culture Ladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.

De Safety Culture Ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria.

NEN-EN-ISO 9001:2015

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificaat tonen wij onze opdrachtgevers en prospects dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat we veel waarde hechten aan continue verbetering.

Met ons gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening en vergroten we de bewustwording van onze medewerkers. Het gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor duidelijke processen en (communicatie)structuren, taken en verantwoordelijkheden in onze gehele organisatie.

SEB 2022-2023

Als SEB-erkend bestratingsbedrijf hebben we goed opgeleide medewerkers en tonen we aan vakbekwaam te zijn. Wij worden jaarlijks door auditeurs getoetst op ons proces, onze organisatie, maar vooral ook de geleverde kwaliteit van het eindproduct, het straatwerk. Dit stempel van erkenning is tevens een bewijs van onze liefde voor het vak.

Beleidsverklaring CO₂

In onderstaande documenten leest u hoe wij invulling geven aan deze beleidsverklaring:

Duurzaamheidsbeleid

De belangrijkste pijlers in ons duurzaamheidsbeleid zijn:

Het voorkomen van verspilling (afvalreductie en energiebesparing);

Het beperken van schadelijke emissies (zoals het terugbrengen van de uitstoot van materieel);

Het (her)gebruiken van (duurzame) materialen;

Het samenwerken met partners aan duurzame oplossingen.

Zo maken we gebruik van specialistische infiltratietechnieken die ervoor zorgen dat regenwater terecht komt waar het uiteindelijk thuishoort: in de bodem. Deze infiltratie verkleint de risico’s van zowel uitdroging van de bodem als wateroverlast. Afval reduceren we overal waar mogelijk en op energie wordt maximaal bespaard. Ook streven we naar het zoveel mogelijk terugbrengen van de uitstoot van schadelijke emissies door ons materieel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons beleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu dan kunt u contact opnemen met Marjan van Raaijen. Zij is telefonisch bereikbaar op 036-5470369 of per e-mail via marjan@vanraaijen.nl

Menu