Machinaal bestraten

We hechten veel waarde aan verantwoorde arbeidsomstandigheden. Daarom bestraten we al vele jaren zo volledig mogelijk machinaal. Goede afspraken met betrekking tot de werkplanning en het afsluiten van de openbare ruimte vragen hierbij extra aandacht. Wij beschikken over een breed scala aan materieel en hulpstukken voor het machinaal aanbrengen van elementenverhardingen. We werken daarbij zowel met vacuüm- als mechanische techniek. Voor elk project kiezen we de best passende oplossing. Klein materieel voor een fijn, gedetailleerd karwei en zwaarder geschut voor het grovere werk.

Tradiotioneel vakmanschap

Soms bestraten we nog op de traditionele, ambachtelijke wijze. Onze vakmensen verwerken bijvoorbeeld gebakken klinkers en natuursteen keitjes in bestratingen waarbij de authentieke uitstraling behouden moet blijven. Hier komt het talent van onze vakmensen het best tot uitdrukking.

Gesloten verhardingen

Naast open verhardingen – in de vorm van tegels of klinkers – realiseren wij ook gesloten verhardingen zoals bijvoorbeeld beton of asfalt. Deze oplossingen zijn duurzaam, veilig en onderhoudsarm. Duurzaam omdat de materialen jaren stand houden. Verzakkingen, boomwortels of woekerend riet hebben er amper invloed op. Door het vrijwel ontbreken van die oneffenheden zijn de materialen natuurlijk ook veilig. En omdat slijtage te verwaarlozen is en onkruid geen kans krijgt in het voegloze materiaal, is het onderhoud relatief goedkoop.

Menu