Van (complexe) wegreconstructies tot de kleinste infrastructurele details

Bij Van Raaijen Infrastructuur hebben we aandacht voor alle aspecten van de openbare ruimte. Ook voor werkzaamheden die om specifieke vakkennis vragen, zoals de aanleg van bushaltes en rotondes, kunt u bij ons terecht. Wij beperken overlast voor de weg- of spoorgebruikers tot een minimum. Steeds vaker vinden weg(re)constructies ’s nachts plaats.

Menu