Hoogwaardige rioleringssystemen

Voor comfortabel wonen, prettig werken en zorgeloos recreëren is een optimaal functionerende ondergrondse infrastructuur een eerste vereiste. Ook hier levert Van Raaijen Infrastructuur duurzaam werk. Voor alle voorkomende rioolrenovaties beschikken we over eigen materieel waarmee we ook de grootste diameters onder alle omstandigheden snel en met grote precisie kunnen vervangen.

Allround professionals

Afvalwatermanagement is bij onze allround professionals in vertrouwde handen. We leggen nieuwe rioleringssystemen aan maar onderhouden ook bestaande stelsels. Met oog voor detail pakken we elk werk met grote voortvarendheid en efficiency aan. Overlast blijft zo tot een minimum beperkt.

Infiltratiesystemen

Om de (over)belasting van het rioolstelsel te ontzien, ontkoppelen we de afvoer van regenwatervsteeds vaker door middel van een wadi, infiltratiebuizen of infiltratieveld. Schoon water blijft zo in de (woon)omgeving. Dit verkleint zowel de risico’s van uitdroging als wateroverlast.

Menu