Bedrijventerrein

Openbare orde en veiligheid

Verfraaien bedrijventerreinen

Groene inrichting

Parkmanagement

Integrale aanpak

Specifieke aandachtspunten

Bedrijventerreinen hebben hun specifieke aandachtspunten. Zwaar transport en intensief gebruik vragen om een gedegen verharding in de vorm van betonplaten, extra dikke betonstraatstenen of asfalt. Uiteraard met een solide kantopsluiting.

Verblauwen en vergroenen’

Ook afwatering en een efficiënte indeling voor laden, lossen en parkeren vragen om aandacht. Net als de groene omgeving rondom de bedrijfspanden. Dé succesfactor bij de groen-blauwe inrichting van bedrijventerreinen is samenwerking.

Menu