Renovatie woonwijken

Boven- en ondergrondse infrastructuur

Aanbrengen van verhardingen

Integrale aanpak; ook groen en verlichting

Veiligheid als eerste prioriteit

Minimale overlast voor bewoners

Complete renovatie

Bij de renovatie van oude(re) woonwijken zijn we intensief betrokken. We geven bestaande infrastructuur en inrichtingen een facelift, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuw bestratingsmateriaal op wegen, fietspaden en trottoirs. Bij alle werkzaamheden beperken we de ongemakken voor de bewoners tot een minimum; zowel wat betreft bereikbaarheid en parkeren als eventuele geluidsoverlast.

Integrale aanpak

Gelijktijdig is er ook aandacht voor het rioleringssysteem. We vernieuwen naar behoefte verouderde rioleringen en huisaansluitingen waarbij we het regenwater kunnen ontkoppelen zodat het niet meer het riool in loopt. Schoon water blijft zo in de woonomgeving. Ook de aanplant van nieuwe bomen en de aanleg van nieuwe openbare verlichting kunnen we verzorgen.

Menu