Rail-infrastructuur

Toegankelijkheid perrons

Veiligheid reizigers

Faciliteiten mindervaliden

Fietsenstallingen

Hoogteverschillen overbruggen

Railinfrastructuur

Een bijzonder specialisme in ons complete dienstenpakket is het werk in de spooromgeving waar we de aanleg van perrons en parkeerplaatsen verzorgen. Ook het grondwerk, de (prefab) betonconstructies, de riolering en eventuele drainage behoren tot onze werkzaamheden. Veiligheid, snelheid en efficiency staan hierbij centraal. Wij zijn dan ook in het bezit van certificaten als VCA ** en SCL (veiligheidsladder).

Veiligheid op één

Veiligheid, snelheid en efficiency staan bij werkzaamheden aan railinfrastructuur centraal. Wij zijn dan ook in het bezit van certificaten als VCA en SCL (veiligheidsladder). De infrastructurele werkzaamheden rondom het spoor voeren we vaak uit in buitendienststellingen (‘s nachts en/of tijdens weekenden) om de overlast voor treinreizigers te beperken.

Menu